Megvalósított programjaink - TÁBORAINK

Civil Oktató és Szolgáltató Központ ünnepélyes átadása

Összefoglaló

Jelen  rendezvény a Civil Oktató és Szolgáltató Központ átadásához, a LEADER kiírásokhoz köthető fejlesztések, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának bemutatásához  kapcsolódik Nyírgyulaj településen.Nyírgyulaj Község Önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt fektet a helyi civil szervezetek munkájának segítésére, a civil szektorral történő partneri kapcsolatok kialakítására, működtetésére. Ennek a hosszú távú folyamatnak az eredménye a jelenlegi átadó ünnepség is.


A Civil Oktató és Szolgáltató Központ épületének átadása fontos esemény a település életében, hiszen ezáltal minden civil kezdeményezés helyszínéül is szolgál az épület.A fejlesztés az Észak-alföldi Operatív Program - a  régiós civil szervezetek infrastrukturális  feltételeinek fejlesztése pályázati kiírás- keretében   ( ÉAOP-5.1.3-10-2010-0080) valósult meg, a pályázó szervezet a Szabolcsi Fiatalok A Vidékért Egyesület volt. A pályázat sikeréhez az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács is hozzájárult, mivel támogatásra érdemesnek nyilvánította projektünket.  A bizalmat igyekszik az önkormányzat és a pályázó szervezet azóta is megszolgálni, mivel a beruházás befejezését követően elmondható, hogy az épület maximális kihasználtsággal működik:

  • 2012-2013 évben a Társadalmi megújulás Operatív ( TÁMOP)  program keretében Az Önkéntesség elterjesztése Nyírgyulajban és vonzáskörzetében  (TÁMOP-5.5.2-11/2-0012-0093) pályázat keretében 10 hónapon keresztül  145 fő önkéntes dolgozott gyerekfelügyelőként. az Oktatási és Szolgáltató Központban. Az önkéntesek mintegy 60%-a volt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. Ebben a programban sikerült az egyesület humán erőforrásait megerősíteni, fejleszteni. Több -pl roma önkéntes lett utána megbízási, illetve munkaszerződéssel továbbfoglalkoztatva a helyi civil szervezetnél, mint gyermekfelügyelő.
  • 2013. évben kezdődött a Tanoda program   TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0035) , melyben 40 hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekkel történik foglalkozás igen szerteágazóan. Ebben a programban is dolgoznak  önkéntesek- elsősorban szülők.
  • Ez a program jelenleg is tart, a gyerekek által készített tárgyak, műalkotások láthatóak az épületben is. Nagy sikerrel működik a program a településen- MINDENKI TANODÁS SZERETNE LENNI, mivel, óriási lehetőség az itt élő hátrányos helyzetű gyerekeknek a fejlesztő foglalkozások melletti napközis és bentlakásos táborokban való részvétel, egynapos kirándulások, mozi, színházlátogatások szervezése.
  • Innovatív kezdeményezés a civil szféra bevonásával Nyírgyulajban a  munka és a magánélet összehangolása érdekében. Azonosítószám: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0027 pályázat keretében Nyírgyulaj Község Önkormányzata a főpályázó, az egyesület konzorciumi partnerként vesz részt a projektben.
  • 2013. augusztus 01-től kezdve gyermekfelügyelet működik az Oktató Központban.
  • Tanítási napokon délután 4-től este 8 óráig, hétvégéken és iskolai szünetekben reggel 7-től este 8 óráig működött. Elsősorban a 3-15 éves korosztály vette igénybe ezt a szolgáltatást. Az egyesület saját forrásból vállalta, hogy tízórait és uzsonnát biztosít a gyermekek részére. Erre óriási az igény a gyerekek körében, elmondható, hogy mindig nagyon éhesek voltak.
  • 2014. január 1-től kezdődően Foglalkoztató program hátrányos helyzetű fiataloknak a Civil Oktató és Szolgáltató Központban Nyírgyulaj” című, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0099 pályázat keretében 6 fő hátrányos helyzetű fiatal képzését, majd azt követően 12 hónapig tartó támogatott foglalkoztatását és további 3 hónapig továbbfoglalkoztatást valósít meg a szervezet az önkormányzattal szoros együttműködésben.
  • A település életében hangsúlyos szerepe van a LEADER forrásoknak, melynek keretén belül az EGY JOBB ÉLETÉRT LEADER HACS-hoz benyújtott nyertes pályázatoknak köszönhetően a település civil szervezetei vízifocipályát, kültéri hangtechnikát és futógépet szereztek be, továbbá most épül a szociális blokk, melynek elkészültét követően szálláshelyfejlesztés indulhat  meg- kemping  formájában  a településen.
  • A Nemzeti Együttműködési Alap támogatása is eljut a településre a civil szervezetei által, ami az Oktató és Szolgáltató Központ napi működésében nyújt segítséget.

 

                               

                                   

 

 

 

Program