GINOP-5.1.4-17 - SZAFI TRANZIT

                 

„SZAFI Tranzit”

 GINOP-5.1.4-17-2019-00039

A projekt célja

Hosszú távon célunk, hogy a vidéki területek társadalmi, gazdasági helyzete, ezzel versenyképessége javuljon, és a vidéki népesség helyben találjon utat magának a megélhetés biztosítása, a vidéki jólét megteremtése céljából. A tervezett tevékenységek révén hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy vonzóvá tegyük a vidéki kistelepüléseket a munkáltatók számára, ezáltal pedig csökkentsük a szakképzett munkavállalók elvándorlását, elősegítsük tudásuk helyben történő hasznosítását.

Elsődleges célunk a hátrányos helyzetű, alacsony, vagy nem piacképes iskolai végzettséggel rendelkezők, munkaerő-piacról kiszorultak foglakoztatási esélyének tartós növelése, munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyük növelése érdekében megélhetést könnyítő lehetőségekhez juttatni a bevontakat. Ehhez megfelelő, a munkáltatói igényekre reagáló szakképzettséget biztosító piacképes szakmát kívánunk számukra nyújtani, s a képzés, illetve a támogatott foglalkoztatás keretében, folyamatos pszicho-szociális támogatással egybekötve a célcsoport elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésének támogatása, a legális munkavégzésre való ösztönzés. A célcsoportot ösztönözni kívánjuk arra, hogy a napról napra való élés helyett a hosszú távú célok és gondolkodás kerüljön előtérbe, s ehhez megkapjanak minden segítséget.

 A tervezett tevékenységekkel célunk még a helyi munkaerő-piaci igények kiszolgálása, a tartalmas. Ezen túlmenően célunk a munkaerő-piachoz igazított, annak szükségleteire reagáló szolgáltatások nyújtása, melyek révén a célcsoport számára kompetenciafejlesztés valósul meg.

Tevékenységeinkkel hozzá kívánunk járulni a felhívás céljaihoz, s olyan szakképzettséghez, ismeretekhez, tudáshoz kívánjuk juttatni a célcsoporttagokat, melyek a helyi és térségi munkáltatói igényeket kiszolgálják, s hosszú távon biztosítják a munkaerő-ellátottságot.

Célcsoport

A program célcsoportját a felhívással összefüggésben a nyírbátori és nyíregyházi járásban élő azon hátrányos helyzetű munkavállalók jelentik, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, munkanélküli, vagy inaktív személyek – beleértve azokat, akik a 8. osztályt befejezték, nem tankötelezettek és sem oktatási tevékenységben, sem foglalkoztatásban nem vesznek részt;
 • vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 6 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;
 • vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek.

Legfeljebb a bevontak 30%-os arányában a programba be kívánunk vonni a másodlagos célcsoportba tartozókat, így:

 • szakképzettséggel nem rendelkező, de kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli vagy inaktív személyek, vagy;
 • szakképzettséggel rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek.

 Tevékenységek: 

 1. Toborzás
 2. Kiválasztás, képesség- és állapotfelmérés
 3. Egyéni fejlesztési terv alapján készség- és képességfejlesztés
 4. Célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre:
 • Tanulásmódszertani csoportfoglalkozás
 • Alapkompetencia fejlesztő csoportfoglalkozás
 1. OKJ-s végzettséget biztosító szakképzések, melynek idejére a célcsoporttagok megélhetési támogatást kapnak:
 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő
 • Élelmiszer- és vegyi áru eladó, valamint arra épülve Boltvezető képzés
 1. Személyre szabott egyéni tanácsadások:
 • Információnyújtás helyi, kistérségi, megyei, regionális szervezetekről, intézményekről (hivatalok, önkormányzatok, civil szervezetek stb.);
 • Információnyújtás szociális ellátásokról, nyomtatványok, kérelmek kitöltésének segítése;
 • Információk támogatásokról, ellátásokról;
 • Tájékoztatás képzőintézményekről, képzésekről;
 • Ügyintézés segítése;
 • Szociális ügyintézés és tanácsadás (életvezetési, életviteli);
 • Információnyújtás álláslehetőségekről;
 • Segítő beszélgetés.
 1. Munkaerő-piaci szolgáltatások:
 • Álláskereső klub
 • Munkaerő-piaci ismeretek csoportos tanácsadás
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés
 • Egyéni pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás
 • Digitális írástudás fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozás
 • Konfliktuskezelés csoportfoglalkozás.
 1. Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás a célcsoport számára
 • Legális munkavégzésre való motiválásra irányuló tanácsadás
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Munkaerő-piaci ismeretek egyéni tanácsadás
 • Csoportos jogi tanácsadás.
 1. Célcsoporttagok nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése
 2. Célcsoporttagok támogatott foglalkoztatása 6 hónap időtartamban.
 3. Munkáltatói fórum és szakmai műhely szervezése.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. december 01 – 2021. április 30

Támogatás összege: 149 660 000.-Ft

 A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósul meg.