KEHOP-1.2.1-18

 

 

Célunk Nyírgyulaj településen széles körű együttműködésben komplex szemléletformáló programok szervezése  az Energiatakarékosság és energiahatékonyság, valamint Megújulóenergia-felhasználás területen. A projekt 16 hónapig tart. A településen a közelmúltban fejeződött be számos környezeti program, (mint pl. szennyvízberuházás, egészséges ivóvízprogram, szemétlerakó rekultivációja), melyekben a teljes település lakossága érintett.

A program célcsoportját alkotja a település teljes lakossága. Igyekszünk minden korosztályt megszólítani, mindenkinek az életkorának megfelelő szinten. Az aktív elérésükhöz szükséges a motivációjuk megfogalmazása, továbbá olyan tevékenységek tervezése, mellyel a leghatékonyabban tudjuk őket megszólítani. Ennek érdekében több csoportra osztottuk az elérni kívánt célcsoportokat és sajátosságaikhoz terveztük meg a program tevékenységeit Az interaktivitás létrejöttét különböző programok segítik elő Projekt céljaink: - Energiahatékonyság és energia megtakarítás iránti érdeklődés felkeltése a lakosság körében. - A lakosság épületenergetikai korszerűsítésére való ösztönzés. Új építkezők mellett a meglévők felújításának lehetőségei előadásokkal. - Az energia megtakarítási és energiahatékonysági és ezzel összefüggésben a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, előadások, tanácsadások, workshopok, szakkörök segítségével. - Megújuló energiaforrások bemutatása (típusa, alkalmazása, költségei és haszna) - Energetikai pályázati lehetőségekkel a lakosok megismertetése. Fontos, hogy ráébresszük a városban élőket, s a térség lakóit, hogy az energia megtakarítás pályázati konstrukciók felhasználásával kisebb befektetéssel valósulhat meg a fejlesztés. - A gyerekek számára játékos feladatok, kreativitást fejlesztő programok összeállítása, hogy az energia megtakarítás pozitív élményekkel, sok-sok játékkal párosuljon, s a szülőket is befolyásolhassák az energiatudatos életmód kialakításában. - Energia megtakarítás minden területen való bemutatása: energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, a háztartások mellett (előadás keretében) mozgó kiállítással is bemutatni, hogy az energiatudatosság és hatékonyság az élet milyen sok területén alkalmazható. A rendezvényeken energia-mentes játszóház. A gyerekeknek megmutatni, hogy a számítógépen túl is lehet élményekben gazdag játékokkal játszani. – Az önkormányzat és intézményeinek vezetői, akik a település életében vezető szerepet töltenek be, megismerjék egy tanulmányút keretében, hogy egy település hogyan működhet igazán energia hatékonyan.