KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA - EFOP-1.6.2-16-2017-00022

KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

 Az EFOP 1.6.2-16-2017-00028 projekt keretében nyert összeg: 200.000.000.-Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2018. március 01., fizikai befejezésének határideje 2021. április 30.-a.