Tanoda nyitvatartás - 2020.

2020. július 20.

 

A Tanoda szolgáltató, intézmény neve székhelye

Fenntartó neve: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Fenntartó székhelye: 4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68.szám

Fenntartó jogi státusza: Egyesület

Fenntartó képviselő neve: Barkaszi Judit

Fenntartó képviselő beosztása: elnök

Fenntartó adószáma:  18816714-1-15

Fenntartó Cégjegyzékszáma / Nyilvántartásba vétel száma (kérjük a megfelelőt aláhúzni): 15-02-0002715

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Szafi Tanoda

Szolgáltató székhelye: 4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68. szám

 

 az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

A projekt közvetlen célcsoportja  Nyírgyulaj településen élő és tanuló gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, az általános iskola alsó-és felső tagozatain, továbbá középfokú iskolában tanulók. akik hátrányos helyzetű családokban élnek, tanulási, beilleszkedési  és szociális nehézségekkel küzdenek, szocializációjukban lemaradást mutatnak, hosszú távú életcéljaik bizonytalanok.

 A célcsoporton belül kiemelt figyelmet kapnak a bevont roma gyerekek, hiszen az ő esetükben a hátrányos helyzet mellett még mindig meg kell küzdeniük az előítéletekkel.  A mentornak éppen ezért kiemelt feladata a roma családok aktív bevonásának elősegítése, a roma gyermekek mindennapi problémáinak megbeszélése, véleményük visszacsatornázása a programba dolgozó szakmai megvalósítókhoz.

Közvetett célcsoport: szülők, pedagógusok, munkájukban a célcsoporthoz kapcsoló civil szervezetek, szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek és a fenntartó képviselői.

A Tanoda projekt célja, hogy az inkluzív oktatás alapelvét,- miszerint  a tanulók saját képességeikhez mérten vesznek részt az oktatásban, és az intézmény kötelessége, hogy így fogadjon el minden tanulót- szem előtt tartva adja meg a lehetőséget a fejlődésre, képességek kibontakoztatására a résztvevőknek.

Általános cél: a bevont tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tanodasztenderdben leírtakat alapul véve adja meg továbbra is a lehetőséget  nem formális/informális keretek között a fejlődésre, képességek kibontakoztatására, komplex személyiségfejlesztésre és életpálya-építésre a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók számára. Kiemelt fontossággal bír a tanulói és szülői igények figyelembevétele, a célcsoport részéről megfogalmazódó szükségletek beépítése a Tanoda mindennapos működésébe.

 Tanoda programunk a szegregáció és a kirekesztés megszüntetésével működik. Ennek a folyamatnak része az oktatáspolitika, a tanterv, az iskolai szokások és az iskolakultúra átalakítása, ami olyan légkört eredményez, ahol különböző képességű tanulók érdekei  találkoznak. Ebben a folyamatban kíván egyesületünk civil szervezetként  továbbra is részt vállalni jelen program megvalósításával.

A tanoda kötelezően ellátandó feladatai, amelyeket a heti 20 óra kötelező szolgáltatási időben biztosít:

  • a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatások,
  • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását megelőző programok,
  • •tanévenként két alkalommal a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlesztését segítő mérések,
  • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok,
  • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára tanévenként legalább három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális program,
  • •tanévenként legalább 90 fő részvételével nyitott tanodai program,
  • •tanévenként legalább két családlátogatás a tanodát rendszeresen igénybe vevők családjainál,
  • •tanévenként legalább négy családi közösségi program.
  • A nevelési-oktatási intézmények működési rendjéhez igazodóan tanítási napokon tanoda szolgáltatás kizárólag a kötelező tanórai és egyéb foglalkozások idején kívül nyújtható. Tanoda szolgáltatás hétvégén és a tanítási szünetekben is biztosítható.
  • évenként  négy családi közösségi program amelyekbe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is bevonjuk ( Tanoda Családi Kör programsorozat keretében Farsang, Gyereknap, Mikulás és Karácsony)