SZAFI Közösségi Művelődési Tér fejlesztése (EFOP-4.1.7-16-2017-00292)

    

Program összefoglaló

SZAFI Közösségi Művelődési Tér fejlesztése című projektünk hosszú távú célja az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése Nyírgyulaj településen. .A fejlesztés támogatja EFOP-3.3 és az EFOP- 3.7 intézkedése szerinti, az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket.

Az Egyesület Közművelődési Megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret fenntartó, működtető szervezet Nyírgyulajon, mely komplex programokkal fejlesztendő település.
A projekt megvalósítási időtartama 2018. február 01-2019. április 15.). A program tervezésekor figyelembe vettük a célcsoport igényeit, szükségleteit. Helyzetelemzést készítettünk kérdőíves módszerrel a lakosság körében. A tervezett infrastrukturális fejlesztés a települési kulturális közszolgáltatást bővíti.

Az alábbi tevékenységek elvégzését végeztük el a programban:
Önállóan kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az 1. tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása keretében a már meglévő Oktató és szolgáltató központ bővítését, infrastrukturális fejlesztését valósítottuk meg. A megvalósított bővítés keretében a jogerős építési engedélyben szereplő bővítés 1. üteme készült el. Mintegy 70nm-en alakítunk ki 2 db legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- és foglalkoztató teret: 1 db 26,86nm-es klubszobát, továbbá 1 db 19,96 nm-es csoportszobát/foglalkoztatót. Emellett a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek –mosdók (akadálymentesített is) kerültek kialakításra. Az infokommunikációs akadálymentesítést elvégeztük.

Választható önállóan támogatható tevékenységek közül szereztünk be az 5. tevékenységtípuson belül IKT eszközöket valamint 6. tevékenységtípuson belül nagy- és kisértékű tárgyi eszközöket, bútorokat eszközlista alapján.

Az infrastruktúrafejlesztéssel hozzájárultunk a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához A fejlesztés keretében a tanulást és kreatív tevékenységek megvalósítását szolgáló terek kialakítására került sor és hozzájárult a kulturális szolgáltatásaink javulásához.

Elérni kívánt célok
Az egyesület tulajdonában álló Civil Oktató és Szolgáltató Központ épületének bővítése, a szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és palettájának szélesítése érdekébe a jelenlegi helyhiány megszüntetése. A meglévő épület 150nm2 bővítésére 2016. évben megszereztük a jogerős építési engedélyt. Jelen programban a tervezett bővítés 1. ütemét kívánjuk megvalósítani. Ennek keretében legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató és foglalkoztató tér kialakítását szeretnénk megvalósítani, a meglévő Oktató és Szolgáltató Központ Közösségi tér bővítésével.
Célunk a projekttel az Egyesület által jelenleg is működtetett közösségi művelődési intézmény bővítésével a nem formális és informális oktatás és az egész életen át tartó tanulás szerepének, jelentőségének erősítése az egész lakosság körében. Kiemelt célcsoportunk a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók és az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. A szociokulturális hátrányok csökkentésével hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása Kiemelt célunk a fejlesztés által az egész életen át tartó tanulás során a gyakorlatban kézzelfogható tudás hasznosítása, társadalmi vállalkozások generálása a célcsoport körében, továbbá az öngondoskodás erősítése a tanulást és kreatív tevékenységek megvalósítását szolgáló tér bővítésével.