KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÁNTORJÁNOSI TELEPÜLÉSEN - EFOP-1.6.2-16-2017-00028

    

Összefoglaló az EFOP 1.6.2  projektről

 Az EFOP 1.6.2-16-2017-00028 projekt keretében nyert összeg: 200.000.000.-Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2018. március 01., fizikai befejezésének határideje 2021. április 30.-a.

A projekt megvalósítására Kántorjánosi Község Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesülettel. Az Egyesülettel szoros együttműködést, jó kapcsolatot alakítottunk ki, mely az alapja a sikeres programmegvalósításnak.

Konzorciumi partnerünk a szakmai tevékenységhez kapcsolódó támogatások (képzések) és szolgáltatások (nyári táborok szervezése, egészségfejlesztő foglalkozások tartása, drogprevenciós és egyéb megelőző programok szervezése, koragyerekkori fejlesztéseket támogató programok szervezése, szakemberek biztosítása speciális fejlesztésekhez, egészségügyi szűrések szervezése, játékos sport és szabadidős programok szervezése, iskoláskorú gyermek fejlesztése, lemorzsolódásuk megelőzése, gyermekétkezési szokások formálása klub formájában, családi életre felkészítő programok stb.) megvalósításában vesz részt, melyhez a projekt biztosítja a megvalósításhoz szükséges munkatársak (fejlesztő foglalkozások szakemberei, hálózatépítő szakember, közösségi programszervező, közösségi szervező) költségét.

Önkormányzatunk foglalkoztatja a projekt keretén belül a szakmai vezetőt, valamint a 6 fő szociális munkást/mentort, akik a folyamatos kapcsolatban állnak a projekt célcsoportjával, ezen belül azzal a 192 fő-vel, akik településünk 1-es szegregátumának területén élnek. Az ő munkájukat és a projekt megvalósítását segítő további munkatársakat (esetmenedzser, startasszisztens, programszervező) is foglalkoztatunk a sikeres megvalósítás érdekében.

Az elnyert támogatási összegből az Önkormányzat 85.288.040.-Ft-ot fordíthat a projekt megvalósítására (melyből 2.000.000.-Ft a tartalék soron szerepel), míg a Szafi Egyesület 114.711.960.-ot használhat fel a megvalósításra.

Eddig 51.444.396.-Ft-ról nyújtottunk be kifizetési kérelmet, melyből 41.875.240.-Ft elfogadásra is került. Folyamatban van újabb kifizetési kérelem benyújtása. Négy szakmai beszámolót tervezetünk a projekt megvalósítása során, melyből a második már benyújtásra került.

Az eddig felhasznált támogatási összeg fele a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak munkabér/megbízási díj és járulékaira lett fordítva, a szakmai tevékenységre és a célcsoport támogatására a költségek 40%-át költöttük el eddig.

A projektben megtörtént a célcsoport felmérése, elkészültek az egyéni fejlesztési tervek, melyek folyamatosan felül vannak vizsgálva. Összesen 74 fő vett eddig részt OKJ-s végzettséget nyújtó képzésekben (motorfűrészkezelő, kerti munkás, intézményi takarító), két alkalommal nyári tábor szervezésére került sor, főzőklubok szervezése történik folyamatosan, egészségre nevelő foglalkozások, dohányzás leszoktatására irányuló foglalkozások, továbbá kora gyermekkori fejlesztő foglalkozások kerültek megszervezésre. Három alkalommal tartottunk közösségi rendezvényt. A programról készülő kisfilmhez folyamatosan történik az anyaggyűjtés.

A képzésben résztvevők megélhetési támogatásban részesültek a tanfolyam és vizsgákra való felkészülés ideje alatt. A résztvevők csoportosan készültek fel a vizsgákra. 2019. év végén, 2020. év elején tervezzük 70 fő részére alapkompetencia képzés elvégzését.

A projekt megvalósítása során a komplex szemléltre törekszünk, vagyis a településünkön megvalósuló más programok (Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, DJP pont kialakítása, energetikai korszerűsítések az önkormányzati épületeket érintően, Magyar Falu Programból eszközbeszerzés, a Szatmári Síkság LEADER helyi akciócsoport által nyújtott támogatás a helyi identitás megerősítését célzó közösségi programokra stb.) tartalmaznak olyan elemeket, melyekkel támogatni tudjuk jelen programunk megvalósítását.