Aktuális

KÉT ÚT KÖZÖTT FÉLÚTON

 

 

 

 

 

 

KÉT ÚT KÖZÖTT FÉLÚTON - TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00005

 

Programunk illeszkedik  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Önkormányzat TERÜLET-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM-hoz az operatív program fejlesztéspolitikai céljaihoz az alábbi kapcsolódással:

Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása:

-leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására,

- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére.

A projekt kezdési időpontja 2021. 03.01. Befejezés 2023.12.31. sBevont terület 1. számú szegregátum. A projekt konzorciumban valósul meg. Fő pályázó: Máriapócs Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerszervezet:  a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület , mely rendelkezik a Felhívás által  előírt szakmai tapasztalattal. A két pályázó közös feladatának tekinti, hogy a településen  a nagyobb szegregátumban- 1. szegregátum (Bercsényi út - Jókai út - névtelen u. - Petőfi u.) élő célcsoport számára elérhetőbbé, közelibbé tegye a meglévő szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, valamint olyan további szolgáltatásokkal egészítse ki, amely városunkban nem elérhető, vagy csak pénzért lehet igénybe venni. Szakembereink segítségével olyan közösségépítő tevékenységet kívánunk megvalósítani, mely a szociális facilitáció aktivitásnövelő hatását kihasználva, új közösségi értékek kialakítása mellett, a teljes szociokulturális környezetre kíván hatást gyakorolni úgy, hogy a közösségi énkép váljon általánosan követendő értékké. Így a szocális konzisztencia, a közösségi énképnek való megfelelés válhat a projekt általános mozgató erejévé. Projektünk 24 hónapja alatt célunk a hátrányos helyzetű családok segítése, társadalmi re/integrációjának támogatása, életminőségüknek javítása komplex programunk által. A megvalósulás helyszíne Máriapócs 1. számú szegregátuma, ahol az ott élő aktív korú felnőtt lakosság  50%-a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik. Támogatási kérelmünk a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok mellett közösségfejlesztő programokkal egészülnek ki. Már a projekt előkészítése során bevontuk a szegregátumban élőket, hogy velük alakítva tervezzünk egy olyan programot, mely az ő igényeiket figyelembe véve és a település vezetése, civil szervezetei, intézményvezetői és vállalkozói tapasztalataival kiegészülve komplex segítséget nyújtson a gyermekektől az idősekig egyaránt.

Hosszú távú, átfogó célunk a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Fontos, hogy a tevékenység ne legyen egyszerű jótékonykodás, ne alakítson ki függési viszonyt, ne tegyen különbséget, ne diszkrimináljon, ne gyámkodjon, hanem az önsegítés elősegítésével, a rászorultak csoportos munkájának megszervezésével, az oktatás, tanulás népszerűsítésével, képzésekkel, a település minden lakója által elérhető programjaival segítse a diszkrimináció megszűntetését, a szegénység, a munkanélküliség elleni küzdelmet.

 A projekthonlap elkészítése, mely folyamatosan frissül, ezzel is hirdetve a projekt minden egyes lépését. Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. Szociális munkások és egy fő szociális asszisztens a bevont 61 fő mentorálását végzik, míg a konzorciumi partner a Pályázati Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységei( A, B, C,D,E,F,G) pontban felsoroltak mindegyikét végzi. A program keretében a Helyi Esélyegyenlőséget és a környezeti fenntarthatóságot végig biztosítják a megvalósítók.

 

Nyitvatartás - 2023

Szatmári Síkság LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása meghívó

2022. július 18.

Szatmári Síkság LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása

2022.augusztus 19.

  Szatmári Síkság LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása   

A Szatmári Síkság LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása című VP6-19.2.1-80-5-21 kódszámú felhívásra benyújtott Közösségi nap helyi együttműködésben címmel valósult meg programunk.

Időpont: 2022. augusztus 19.

Helyszín: 4334 Hodász, belterület 693 hrsz. Sporttelep

Résztvevők létszáma:     549  fő

A projekt célcsoportja : A projekt különösen nagy figyelmet fordít a fiatalabb célcsoportra. Tudatuk formálható és befolyásolható, megtaníthatók arra, hogy új szemléletmóddal forduljanak a helyi társadalmuk és környezetük felé. A projekt közvetlen célcsoportját jelentik a település civil lakossága, általános és középiskolás gyerekek.

 Rendezvény célja A tevékenység keretében egy napos rendezvény megszervezése történik Hodász településen. A rendezvény célja a helyi identitást, valamint  a településhez, térséghez való kötődést, közvetve hozzájárul az elvándorlás csökkentéséhez, lehetőséget biztosít a helyi termékek, értékek, kulturális tevékenységek bemutatása, hagyományok megőrzése volt

Megvalósítás 2022.augusztus 19.

  • 10:00-13:00 Szabadidős programelem - gyerekjátékok, elsősorban sporthoz kapcsolódó játékos feladatok, ügyességi és csapatversenyek (pl. kötélhúzás, kispályás focibajnokság szervezése) 
  • 13:00-16:00 Helyi identitástudatot növelő programelem - helyi termékek, gasztronómia bemutatása íjászat, sógyurmázás, lenfonás, kosárfonás, bőrkarkötők készítése) 
  • 13:00-16:00 Szabadidős programelem: egészséges életmód, játékos kvíz és totó, egészséges ételek bemutatójával, kóstolóval, prevenciós sátor. 
  • 00-21.00 Kulturális programelem népzene, néptánc, népdal bemutatók szervezésével amatőr néptáncosok, könnyűzenei előadóművészek fellépése, táncház. 
  • 00-22.00 Tűzijáték 

Rendezvény eredménye:

A rendezvény keretében helyi, térségi értékek bemutatása, megismertetése céllal az alábbi projektelemeket valósítottuk meg

  1. kulturális programelem: fiatalok és felnőtt lakosság részére kulturális programelemek, népzene, néptánc, népdal bemutatók, valamint könnyűzenei előadók szervezésével amatőr néptáncosok, előadó művészek fellépése, táncház szervezése este tűzijátékkal
  2. szabadidős programelem: egészséges életmód, játékos kvíz és totó, egészséges ételek bemutatójával, kóstolóval, prevenciós sátor gyerekjátékok, elsősorban sporthoz kapcsolódó játékos feladatok, ügyességi –és csapatversenyek
  3. helyi identitástudatot növelő programelem- helyi termékek, gasztronómia bemutatása

Hodász, 2022. augusztus 19.