NEEKA KEHOP PROGRAM

 

Az oldal aktuális megtekintése:  web counter

 

 

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelését népszerűsítő célok eléréséhez.

Projektünk az alábbi célterületekhez járul hozzá:

 1. Energiatakarékosság és energiahatékonyság
 2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
 3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása.
 4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
 5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energia-megtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
 6. Megújulóenergia-felhasználás
 7. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

- megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;

- energiahatékonyság és megújulóenergia-hasznosítás egymáshoz való viszonya;

- tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;

- a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák

Jelen pályázat kiemelt célja, hogy a támogatási kérelmek az energiatudatos gondolkodást és életmódot segítsék elő, s a helyi szereplőket is elérje a szemléletformálás. Az általános érdeklődés felkeltése a projekt során több csatornán valósul meg:

 1. Települési figyelemfelhívó akciókkal, melyek egyrészt egy-egy nagyobb települési rendezvényhez kapcsolódnak, valamint önálló rendezvényként is megvalósul a projekt keretében.
 2. Az oktatási intézményekben (óvoda és iskola) is interaktív programokat, szakköröket szervezünk.
 3. Versenyek, játékos feladatok szervezése a fiataloknak.
 4. Verseny szervezése a lakosság számára.

A fogyasztók megfelelő információkkal való ellátása érdekében előadásokat, workshopokat mozgókiállítást szervezünk, valamint tanácsadóink (energetikai, környezetvédelmi és pályázati) is segítik az érdeklődőket.

A kampányok mellett közösségi együttműködések is megvalósulnak az önkormányzat, oktatási intézmények és civil szervezetek között. Az együttműködések keretében több szegmensen hatékonyabb lesz a célcsoport elérése, s hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjesztéséhez és a fenntarthatóság értékrendjének tudatosításához. 

Az energiatudatos életmód értékeit nemcsak előadás formájában mutatjuk be a lakosságnak, hanem számukra versenyt is szervezünk, mely egyrészt ösztönző hatású, s az értékek bemutatása másodkézből, tapasztalat és ajánlás útján is jelen lesz. Az energiafelhasználás csökkentéséhez rendezvényeink, szaktanácsadóink és versenyeink is hozzájárulnak, míg a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez workshopjaink, tanulmányutunk és szakembereink szemléltető programjai vezetnek

 

Programterület Nyírmeggyes és Nyírgyulaj települések A projekt (2020. február 01.-2022. július 29-ig) tart A program konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője a Neeka Hungary Alapítvány Konzorciumi tag Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület.   A program célcsoportját alkotja a települések teljes lakossága.  Több csoportra osztottuk az elérni kívánt célcsoportokat és sajátosságaikhoz terveztük meg a program tevékenységeit

Megvalósítandó tevékenységek:

Energetikai rendezvény gyerekeknek

Energiaklub

Tanulmányút szakmai előadás

Tanácsadás

Energetikai rendezvény Falunaphoz kapcsolódva

Workshop szervezése

Energiára fel ! Interaktív előadás

Fórum szervezése

Szakkör tartása

Villámakciók szervezése

Kreatív foglalkozás gyerekeknek