Gyermekfelügyelet (TÁMOP 2.4.5.)

Célunk, hogy a helyi kapacitásokra és értékekre építve olyan szolgáltatásokat hozzunk létre, amely képes a gyermekes szülőket segíteni munkájuk, és a mindennapi ügyeik intézésében, és tartalmas, a gyermekek fejlődését segítő programokon keresztül elősegíti a gyermekek fejlődését, javítja mentális és szociális helyzetüket

Pályázat címe: Innovatív kezdeményezés a civil szféra bevonásával Nyírgyulajban a  munka és a magánélet összehangolása érdekében.Azonosítószám: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0027
Nyírgyulaj Község Önkormányzata a főpályázó, az egyesület konzorciumi partnerként vett részt a projektben.
A pályázat összköltsége:41.917.267 ft
Az egyesület összköltsége:19.566.820 ft
A projekt általános célja:
Olyan innovatív, komplex projekt megvalósítása Nyírgyulajban, amely megkönnyíti a munka és magánélet összehangolását a településen élők számára, és ezáltal javítja a helyi lakosság életkörülményeit.

Hosszú távú célunk célkeresztjében a település teljes lakossága megtalálható, de a projekt elsődleges célcsoportja a településen élő munkavállalók rétege. A település munkaképes korú lakosságának jelentős része munkanélküli. Sokan a közeli településeken tudnak munkát vállalni, vagy alkalmi munkákból, idénymunkából tartják el magukat és családjukat. A mindennapi ügy-intézői munkakör és a rugalmas nyitvatartási idejű intézmények kialakításával, az időgazdálkodás elveinek széles körű terjesztésével elősegítjük, hogy a célcsoport könnyebben össze tudja egyeztetni munkahelyi és magánéleti kötelezettségeit.
A célcsoporton belül kiemelt figyelmet kapnak a településen élő családos munkavállalók: a gyermekkel rendelkezők esetében külön problémát jelent a tanítási időszakon kívüli munkaidőben - például nyáron, napszám idején, vagy a késő délutáni órákban – a gyermekeik elhelyezése. Ez a probléma különösen a hátrányos helyzetű réteget sújtja. A gyermekfelügyelet kialakításával a településen élő családosok könnyebben összehangolhatják családi és munkahelyi kötelezettségeiket. Baba- és családbarát intézményeket alakítunk ki, amely szintén a családos helyieket szolgálja.
Külön célcsoportot jelentenek a településen élő gyermekek. A helyi iskolában tanuló gyermekek 83%-a hátrányos helyzetű, a településen élő gyermekek 2/3-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A szülők többsége egyre rövidebb tartalmas időt tölt el a gyermekével. Magas az iskolai lemorzsolódás, és a lelki, pszichés problémákkal küzdő gyerekek száma. A gyermekfelügyelet kialakításával célunk, hogy a településen lakó hátrányos helyzetű gyermekek családból hozott szociális és kulturális deficitjét csökkentsük, és így a későbbiekben eredményesebben kapcsolódhassanak be a munkaerőpiacra.
További visszacsatolásként a gyermekfelügyelet keretében elősegítve a gyermekek lelki, pszichés fejlődését a dolgozó szülő is egy kiegyensúlyozottabb otthoni környezetből indul dolgozni, és oda érkezik meg munka után.
Végül célcsoportként jelentkezik településen élőket foglalkoztató munkaadók és a potenciális munkaadók tábora. Célunk, hogy felmérés keretében feltárjuk és megismerjük a munkaadói oldal helyi jellegzetességeit, megismertessük, és széles körben terjesszük a rugalmas munkavállalási technikákat és azok előnyeit.

2013-2015. évben is folytatódott a  gyermekfelügyeletet. A napközink tanítási napokon délután 4-től este 8 óráig, hétvégéken és iskolai szünetekben reggel 7-től este 8 óráig működött. Elsősorban a 3-15 éves korosztály vette igénybe ezt a szolgáltatást. Az egyesületünk  saját forrásból vállalta, hogy tízórait és uzsonnát biztosít a gyermekek részére. Erre óriási az igény a gyerekek körében, elmondható, hogy mindig nagyon éhesek voltak.
2014.-2015 évben folytattuk a gyermekfelügyelet keretében sport, képzőművészeti, valamint elsősegély foglalkozások tartását is szakemberek bevonásával. A program keretén belül hétköznapokon általában 5-10 gyerek/nap, hétvégeken, illetve iskolai szünetekben naponta 80-100 gyerek vette igénybe a szolgáltatást.
Az alábbi programok valósultak meg a program keretében:
a.       Sportprogramok:
A hozzánk érkező gyermekeket meg szeretnénk tanítani a mozgás szeretetére, fontosságára. A tervezett játékos edzések és sportvetélkedők keretében a gyermekek megismerhetik a saját testüket, a testedzés helyes formáit, a sport egészségfejlesztő, jellem- és közösségformáló erejét. A kisebb bajnokságok segítségével kipróbálhatják, megmérettethetik magukat, miközben megismerik a fair játék erényeit. Az elhivatottabbak számára komplett edzésprogramokat alakítunk ki, amely segítséget nyújt számukra, hogy eredményesen csatlakozzanak akár a helyi sportegyesület, akár más sportegyesületek tehetséggondozó programjaiba. A programot a helyi sportegyesület, a Nyírgyulaj Községi Sportegyesület támogatásával karöltve valósítottuk meg, akik biztosították a gyerekek számára szükséges helyszíneket és sporteszközöket.
 
b.      Nyelvi képzések:
Ma már szinte alapkövetelmény a felnövő generációtól, hogy a magyar mellett idegen nyelveket is beszéljen, képes legyen elboldogulni többnyelvű, multikulturális környezetben is. Ennek elősegítése érdekében a nyári szünetekben angol nyelvi táborok szervezését tervezzük, ahol lehetőségük lesz az iskolában lassabban haladóknak a felzárkózásra, a tehetségesebbeknek pedig a képességeik kiterjesztésére az iskolaitól különböző oktatási formák között. Reményeink szerint a nyaranta tartott kb. 100 órás intenzív nyelvgyakorlás olyan pozitív élményt és lökést ad a gyermekeknek, amely jobban megszeretteti velük a nyelveket, és elősegíti az iskolai előmenetelüket is.
 
c.       Kézműves, képzőművészeti foglalkozások:
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek kipróbálhassák és fejleszthessék kézügyességüket és kreativitásukat. Olyan foglalkozásokat tervezünk a legkisebbektől a legnagyobbakig, a gyurmázástól egészen az akvarellek, linómetszetek készítéséig, amelyeken keresztül a gyerekek játszva fejleszthetőek, miközben megismerik az alkotás örömét, és olyan hobbira vagy akár hivatásra tehetnek szert, amely a későbbiekben is gazdagabb, teljesebb életet biztosíthat számukra.
 
d.      Elsősegélynyújtó foglalkozások:
A gyermekfelügyeleti foglalkozások keretében nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre is. Ma már az elsősegély nyújtás oktatásának fogalma magában ötvözi a személyiségfejlesztést, hatékony kommunikációt, az egészséges életmódhoz szükséges információkat, drog prevenciót és a környezettudatos gondolkodást is. Mindez hatványozottan igaz, ha gyermekek oktatásáról van szó. A foglalkozások keretében fontos, hogy a gyerekek megismerjék saját testük felépítését és működését, megtanulják felismerni és kiküszöbölni az egészségüket veszélyeztető környezeti hatásokat, megismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok szervezetre gyakorolt káros hatásait, sajátítsák el az egészséges életvitel tudni- és tennivalóit, ismerjék fel a leggyakoribb balesetek során szerzett/kialakult sérüléseket és ismerjék ezek ellátását.
A projekt keretében tervezett 18 hónapos gyermekfelügyeleti működés alatt a sport-, az elsősegélynyújtó és a kézműves foglalkozásokat 12-12 hónap terjedelemben, míg a nyelvi képzést a két nyári szünet alkalmával 100-100 óra hosszan valósítottuk meg.