TÁJÉKOZTATÁS BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ NYITVATARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

2020. március 16. hétfő

Fenntartó: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ  NYITVATARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 Ezúton tájékoztatjuk a kedves  szülőket, hogy a

SZAFI Biztos Kezdet Gyerekházban

2020. március 16. napjától határozatlan időtartamra a szolgáltatás nyújtás szünetel

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelete az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. 15.00 órától.

Az intézkedés a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Biztos Kezdet Gyerekház működését ellehetetlenítő vis maior eset elhárításának időtartamára terjed ki.

 A döntés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján, valamint a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint történt.

Fontosnak  tartjuk, hogy a Biztos Kezdet Gyerekházas családokkal ne szakadjon meg a kapcsolatunk, így a mentor továbbra is fogja keresni a családokat elsősorban telefonon, hogy érdeklődjön  a család , gyermek helyzetéről, állapotáról, valamint az esetlegesen kialakuló problémákról.

Kérjük kísérje figyelemmel az Egyesület honlapját: www.szabolcsifiatalok.hu, valamint a facebook oldalát ( Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület – SZAFI)  melyen a szülőket és gyerekeket a további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk.

 

Nyírgyulaj, 2020. március 16.

Barkaszi Judit

 a fenntartó képviseletében